شرایط و قوانین

ما حریم خصوصی داده های شما را تضمین می کنیم

تمامی قوانین پلتفرم زال منطبق بر قوانین جاری کشور میباشد و استفاده از این پلتفرم به معنی پذیرش و پایبند بودن به قوانین حقوقی جاری کشور میباشد.

با تشکر پلتفرم هوش مصنوعی فارسی زال