حریم خصوصی

ما حریم خصوصی داده های شما را تضمین می کنیم

در زال اصل بر حفظ و نگهداری امن تمامی اطلاعات کاربران میباشد در نتیجه به هیچ عنوان از اطلاعات شما سواستفاده نخواهد شد و در اختیار هیچ فرد سومی قرار نخواهد گرفت.
از اطلاعات کاربران برای تعلیم (train) مدل ها به دلیل عدم اطمینان از صحت اطلاعات ورودی توسط کاربر استفاده نخواهد شد.
تمامی اطلاعات کاربران به شکل امنی رمزنگاری و نگهداری خواهند شد.

با تشکر پلتفرم هوش مصنوعی فارسی زال